Colofon

Haefen und Gueterverkehr Koeln AG
Am Niehler Hafen 2
50735 Cologne

Telefoon: (0221) 3 90 - 0
Fax: (0221) 3 90 - 13 43
e-mail: presse(at)hgk.de
internet: www.hgk.de

Vertegenwoordigd door de Raad van Bestuur:
Uwe Wedig, Voorzitter van de Raad van Bestuur
Dr. Jens-Albert Oppel, lid van de raad van toezicht

Voorzitter van de Raad van Toezicht:
Susana dos Santos Herrmann

Haefen und Gueterverkehr Koeln  is ingeschreven in het
Handelsregister van het kantongerecht van Keulen onder het nummer HRB 22 957.
BTW-nummer: 217/5785/0020
BTW-identificatienummer volgens
§ 27 a Wet op de belasting over de toegevoegde waarde: DE811183980

Disclaimer
1. inhoud van het online aanbod
De Haefen und Gueterverkehr Koeln AG (HGK) aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen de HGK met betrekking tot materiële of immateriële schade veroorzaakt door het gebruik of niet-gebruik van de verstrekte informatie of door het gebruik van onjuiste of onvolledige informatie zijn principieel uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid van de HGK.

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet-bindend. Delen van de pagina's of de gehele publicatie inclusief alle aanbiedingen en informatie kunnen zonder afzonderlijke aankondiging door de HGK worden uitgebreid, gewijzigd of geheel of gedeeltelijk verwijderd.

2. verwijzingen en links
De HGK aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte verwijzingen naar externe websites ("hyperlinks") die buiten het verantwoordelijkheidsgebied van de HGK liggen. Een aansprakelijkheidsverplichting zou alleen van kracht worden als de HGK kennis had van de inhoud en het technisch mogelijk en redelijk zou zijn om het gebruik te voorkomen in het geval van illegale inhoud.

De HGK verklaart hierbij uitdrukkelijk dat er geen illegale inhoud herkenbaar was op de gelinkte pagina's op het moment dat de links werden gemaakt. De HGK heeft geen enkele invloed op de actuele en toekomstige vormgeving, de inhoud of het auteurschap van de gelinkte sites. Daarom distantieert hij zich hierbij uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gelinkte pagina's die na het aanmaken van de link werden veranderd. Deze verklaring geldt voor alle binnen het eigen internetaanbod geplaatste links en verwijzingen, evenals voor linkdirectories, mailinglijsten en in alle andere vormen van databases tot wier inhoud externe schrijftoegang mogelijk is. Aansprakelijkheid voor illegale, onjuiste of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade die voortvloeit uit het gebruik of niet-gebruik van dergelijke informatie ligt uitsluitend bij de aanbieder van de pagina waarnaar wordt verwezen en niet bij degene die via links slechts naar de betreffende publicatie verwijst.

3. auteursrecht en etiketteringsrecht
De HGK streeft ernaar in alle publicaties de auteursrechten van de gebruikte grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten in acht te nemen, door haar zelf gemaakte grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten te gebruiken of gebruik te maken van licentievrije grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten.

Alle op de website genoemde en eventueel door derden beschermde merken en handelsmerken zijn onbeperkt onderworpen aan de bepalingen van het geldende merkenrecht en de eigendomsrechten van de betreffende geregistreerde eigenaars. Alleen op grond van de vermelding van een handelsmerk kan niet worden geconcludeerd dat dit niet door rechten van derden is beschermd!

Het auteursrecht voor gepubliceerde objecten die door de HGK zelf zijn gemaakt, blijft uitsluitend bij de HGK. Reproductie of gebruik van dergelijke grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van HGK.

4. Rechtsgeldigheid van deze disclaimer
Deze disclaimer dient te worden beschouwd als onderdeel van de internetpublicatie waarnaar u werd verwezen. Indien delen of individuele termen van deze verklaring niet legaal of correct zijn, blijft de inhoud of geldigheid van de andere delen onaangetast door dit feit.